Spolupracujeme

Dlouhodobě spolupracujeme s advokátní kanceláří, soudním znalcem, nezávíslou finanční poradkyní – specialistkou na hypotéky, notářskou kanceláří, statikem a stavebním inženýrem.

Advokát  JUDr. Jan David, webové stránky:  http://www.ak1.cz/uvod.shtml

Soudní znalec v oboru nemovitostí – Ing. Jaroslava Hromádková, email: odhady@volny.cz

Notářská kancelář JUDr. Šárky Novotné, e-mail: snovotna.notar@nkcr.cz

Autorizovaný projektant a statik Ing. Vladimír Šritr, e-mail: sritr@mybox.cz